Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 192/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Hai Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (Phó Trưởng ban thường trực), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và 22 thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo một số địa phương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng nội dung và đôn đốc, kiểm tra chất lượng, tiến độ xây dựng đề án; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các cơ quan ở Trung ương và địa phương trong việc xây dựng đề án. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xây dựng Đề án và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng Đề án.

Chính trị

  • Làm rõ mô hình tăng trưởng trong tái cơ cấu nền kinh tế

    Làm rõ mô hình tăng trưởng trong tái cơ cấu nền kinh tế

    Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.