Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Brunei Darussalam