PTSC - Xứng danh nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu Việt Nam

Năm 2011, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và những yếu kém nội tại, nhưng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vẫn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Doanh thu thực hiện năm 2011 của Tổng công ty là 26.000 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.250 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm. PTSC tiếp tục khẳng định thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu Việt Nam ở nhiều dịch vụ kinh doanh trọng yếu.


Doanh thu cung ứng tàu chuyên dụng tăng mạnh

Trong năm 2011, Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã ký kết trên 210 hợp đồng thuê tàu ngắn và dài hạn, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các công ty, nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Tổng số ngày làm việc của đội tàu do PTSC quản lý và khai thác là 17.900 ngày, tăng 10% so với năm 2010. Đối với công tác cung cấp tàu bảo vệ và trực an ninh mỏ, trong năm 2011, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn, PTSC Marine đã đàm phán và giành được nhiều hợp đồng cung cấp tàu bảo vệ, cho công tác khảo sát địa chấn, địa chất công trình. Tại Dung Quất, PTSC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí, các đối tác và cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp tàu lai dắt và trực ứng cứu sự cố tràn dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá cho thuê tàu dịch vụ giảm, tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh từ loại hình dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng vẫn được đảm bảo duy trì ổn định với doanh thu thực hiện từ loại hình dịch vụ này trong năm 2011 là 5.136 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Ưu tiên phát triển dịch vụ quản lý và vận hành kho nổi FSO/FPSO

Là một trong những dịch vụ chiến lược mang tính ổn định, lâu dài do gắn liền với hoạt động khai thác mỏ nên PTSC đặc biệt quan tâm và ưu tiên phát triển các hoạt động tổ chức vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả các kho nổi FSO/FPSO.

PTSC tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác tàu FPSO Ruby II, duy trì thời gian hoạt động ổn định của tàu, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng Petronas (Malaixia). Bên cạnh đó, PTSC còn thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác kho nổi PTSC Bạch Hổ (FSO 5); thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ O&M phần hàng hải kho nổi FPSO Thai Binh VN, thực hiện công tác sửa chữa Heating Coil và dịch vụ Adhoc phát sinh cho khách hàng Cửu Long JOC. Bên cạnh đó, PTSC cũng đã tích cực làm việc với Cửu long JOC để phát triển dịch vụ O&M phần Topside cho kho nổi Thai Binh VN. Doanh thu thực hiện từ dịch vụ FSO/FPSO năm 2011 là 438 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả doanh thu cho thuê bare boat FSO/FPSO từ các liên doanh có vốn góp của PTSC ở nước ngoài thì tổng doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ này đạt trên 1.400 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng trên 30%/năm.

Dịch vụ cơ khí dầu khí đạt doanh thu vượt bậc

PTSC đã tổ chức thực hiện các dự án cơ khí chế tạo, đóng mới các công trình dầu khí ngoài khơi đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như: Hoàn thành các dự án Chim Sáo của PremierOil, dự án PCVL Topaz, dự án Tê Giác Trắng của HLJOC; tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án Biển Đông 1 (tiến độ đạt 61%), dự án Sư Tử Trắng - Cửu Long JOC (tiến độ đạt 80%), Dự án Rồng Đôi KNOC (tiến độ đạt 33%), Dự án Hải Sư Trắng/Đen – TLJOC (tiến độ đạt 14%)...; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án đầu tư bổ sung 2 bồn cho BSR và hoàn thành bàn giao 2 bể chứa dầu thô cho chủ đầu tư quản lý và khai thác vào ngày 29/9/2011, đảm bảo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng (30/9/2011); tiến độ tổng thể Dự án nhà máy NLSH Bio-Ethanol Dung Quất đạt 99,07% chậm 0,61% so với kế hoạch; tổ chức thực hiện tốt dự án đầu tư đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước, đảm bảo an toàn, chất lượng, đã tổ chức hạ thủy thành công giàn khoan 90 m nước đầu tháng 9/2011 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, PTSC/PV Shipyard đã tích cực phối hợp với Vietsovpetro, PVD và các đơn vị liên quan khác thực hiện những công tác chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng cho 2 dự án mới vào đầu năm 2012: Dự án Đóng mới sà lan tiếp trợ khoan của PVD và Dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước thứ 2...

Tổng doanh thu từ dịch vụ cơ khí dầu khí năm 2011 là 12.800 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Vận hành ổn định 6 căn cứ cảng dịch vụ dầu khí

Đóng vai trò là dịch vụ truyền thống, nền tảng và mang tính chiến lược của PTSC, trong năm 2011, PTSC tiếp tục quản lý và vận hành ổn định hệ thống 6 căn cứ cảng dịch vụ dầu khí trên cả ba khu vực Bắc – Trung –Nam Việt Nam, đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu về dịch vụ căn cứ cảng như kho bãi, văn phòng, nhà xưởng và các dịch vụ hậu cần khác cho tất cả các công ty và nhà thầu dầu khí. Kết quả kinh doanh năm 2011, Cảng Hạ lưu PTSC Vũng Tàu tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Tổng Công ty. Một số cảng đang lỗ như PTSC Phú Mỹ, PTSC Thanh Hóa đã bắt đầu có lãi từ năm 2011. Các căn cứ cảng khác như PTSC Đình Vũ, PTSC Quảng Bình đã được nâng cao hiệu quả khai thác và giảm lỗ so với năm trước.

Tại Đà Nẵng, PTSC Đà Nẵng đã tiếp tục tổ chức triển khai tốt các dịch vụ hậu cần căn cứ cảng như cung cấp kho, bãi (thuê tại Cảng Tiên Sa), nhân lực, cung cấp thiết bị, vật tư phục vụ cho các nhà thầu khoan thăm dò VietgazProm và ExxonMobil, cung cấp các dịch vụ đại lý tàu biển cho các tàu dầu nhập vào các kho của PV Oil Miền Trung...
Tổng doanh thu từ dịch vụ căn cứ cảng năm 2011 là 1.290 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ O&M các công trình dầu khí

Cùng với sự phát triển của dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí từ đầu năm 2011 cũng đã có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là trong lĩnh vực vận chuyển, lắp đặt, đấu nối các công trình biển. Trong năm 2011, Công ty Dịch vụ Lắp đặt Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển (POS) đã tích cực triển khai thực hiện tốt các công tác chào giá, làm rõ hồ sơ thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ cho các dự án vận chuyển, đấu nối, chạy thử các công trình dầu khí ngoài khơi: Dự án lắp đặt FPSO – Tê Giác Trắng cho VSP; dự án Aircooler cho KNOC; Dự án HUC TGT cho Hoàng Long, Hoàn Vũ; dự án T&I/HUC Mộc Tinh cho khách hàng BD POC; giai đoạn 1 dự án Ruby B gas lift cho PCVL; dự án Lan Đỏ cho BP; dự án Ruby A Flowline cho PCVL; hoàn thành cơ bản dự án EPCI sub sea tie in Dai Hung cho PVEP POC... Doanh thu thực hiện từ dịch vụ O&M các công trình dầu khí năm 2011 là 3.280 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng.

Dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV tăng 6 lần so với năm trước

Trong năm 2011, Công ty PTSC G&S đã chủ động tiếp cận và làm việc với các khách hàng dự kiến triển khai công tác khảo sát trong năm 2011 như: HLHV JOC, Idemitsu, JVPC, PCVL, Quad Energy, Thăng Long JOC, Trường Sơn JOC, Talisman, Chevron… để đàm phán trực tiếp, ký kết và thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình, tích cực huy động tối đa nguồn lực nội tại cũng như phối hợp hiệu quả với các đối tác để chuẩn bị tàu, nhân sự đáp ứng các yêu cầu dịch vụ; tổ chức cung cấp tốt các hợp đồng khảo sát ROV cho khách hàng như: cung cấp ROV cho Thăng Long JOC, thực hiện khảo sát ROV tuyến ống và sửa chữa điểm treo ống cho tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, cung cấp ROV sửa chữa các điểm treo ống tuyến ống biển PM3-Camau cho PVGas, ROV khảo sát Inwater cho JVPC, ROV hỗ trợ khoan cho BHP Billiton, ROV UWILD survey tàu MV12, MV17, và MV19 cho khách hàng PVMTC... và thực hiện chào giá, đàm phán ký kết thêm nhiều hợp đồng cung cấp ROV mới cho khách hàng.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV năm 2011 là 2.110 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm, tăng 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 112 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

PV

loading...

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bất động sản

Hội nhập

Tư vấn tiêu dùng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản