Xây dựng tượng đài anh hùng N' Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên

Ngày 24/12, ông Phan Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông cho biết: Ban vận động đang kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vào quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước để xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên.

Dự kiến tổng kinh khoảng 30 tỷ đồng, đến cuối năm 2012 sẽ hoàn thành. Đến thời điểm này số tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã hơn 360 triệu đồng vào quỹ xây dựng.

Tượng đài sẽ được xây tại Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) trên diện tích khoảng 10ha, với kinh phí từ ngân sách tỉnh một phần và quỹ vận động.

Đây sẽ là một trong những kiến trúc nằm trong tổng thể cảnh quan đô thị Gia Nghĩa theo hướng xã hội hóa, với tinh thần tôn vinh người anh hùng dân tộc Tây Nguyên.

K. Gửi