Nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh biên giới, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới để giữ vững biên giới hòa bình là mục tiêu, nhiệm vụ chính của lực lượng biên phòng Tây Ninh, được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 16/12.

Tây Ninh có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài 240 km, trên toàn tuyến biên giới có 2 cặp cửa khẩu quốc tế, 13 cặp cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Để phát triển kinh tế, giúp bà con vùng biên an tâm sản xuất, sinh sống, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã thực hiện nhiều mô hình giúp dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân biên giới; kết hợp chặt chẽ với nhân dân và chính quyền địa phương để giữ vững an ninh biên giới.

TTN

Tin khác