Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Chiều 19/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đánh giá công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm trong năm 2011 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong năm 2012, công tác phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cần tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong năm 2011 và có các giải pháp hiệu quả hơn. Trước hết, cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo an toàn thực phẩm (mô hình các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm an toàn; mô hình chợ an toàn thực phẩm; chuỗi thực phẩm an toàn…), nhất là tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, nhất là nguyên liệu đầu vào của các bếp ăn.

*Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự hội nghị Triển khai công tác 2012 – Định hướng phát triển đến năm 2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Gửi tới toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên Bệnh viện Châm cứu Trung ương lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đi sâu vào nghiên cứu cơ chế châm cứu theo hướng kết hợp với các phương pháp điều trị khác của tây y; triển khai công tác quy hoạch nguồn nhân lực để đưa Bệnh viện trở thành đầu mối kết hợp với các trường đại học y, dược, học viện y dược học cổ truyền nhằm đào tạo nguồn nhân lực châm cứu đa dạng có chất lượng cao cho ngành Y học cổ truyền Việt Nam.

TTN

Chính trị

Góc nhìn

  • VINASTAS bảo vệ ai?

    VINASTAS bảo vệ ai?

    Ngày 17/10/2016, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã đưa ra Báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc, cho thấy có 49 mẫu khảo sát có hàm lượng asen (thạch tín) trong ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam (asen tổng dưới 1mg/lít), 101/150 mẫu khảo sát (chiếm 67,3%) không đạt quy định, do hàm lượng thạch tín cao quá mức cho phép.